Project Implemented

Back
imagine de fundal

Reabilitare energetică şi lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focşani, jud. Vrancea, COD SMIS 137386

 

 

Data:  decembrie 2023

Comunicat de presă

Finalizarea proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focşani, jud. Vrancea”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focşani, jud. Vrancea, COD SMIS 2014+: 137386, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”.

Obiectivul general al proiectului vizează reabilitarea energetică și realizarea unor măsuri conexe a clădirii Centrului de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilitați, situat pe strada Cuza Vodă nr. 52 din municipiul Focsani, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătatii și siguranței persoanelor și personalului care beneficiază de aceste servicii – beneficiari direcți ai investiției.

Rezultatele proiectului sunt:

 • Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu 75,87% (o reducere de 65,24 echivalent tone CO2/an, față de nivelul actual), urmare a scăderii consumului de energie prin reabilitarea clădirii;
 • Scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirea reabilitată cu 69,61% (o reducere de 378.392,39 kWh/an, față de consumul actual), ca rezultat al intervențiilor de eficientizare energetică propuse;
 • Reducerea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile în clădirea publică care face obiectul investiției cu 80,23% (o reducere de 27,11 tep față de consumul actual);
 • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile cu 74,74 % total (o reducere de 333,88 kWh/mp/an față de consumul actual), respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzire/răcire cu 84,79 % (o reducere de 273,21 kWh/mp/an față de consumul actual);
 • Atingerea unui nivel de 16.87% al energiei produse din sursele regenerabile de energie din totalul de energie primară al clădirii realibilitate, după implementarea masurilor;
 • Creșterea eficienței energetice a Centrului de zi de recuperare și reabilitare a copiilor cu dizabilitati duce la:
 • cresterea confortului termic în clădirea reabilitată datorită izolarii și reducerii pierderilor de caldură;
 • creșterea confortului utilizatorilor clădirilor;
 • creșterea calității serviciilor oferite.

Valoarea totală a proiectului este de 5.434.002,61 lei, din care valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.186.782,22 lei.

Impactul implementării proiectului: Reducerea cheltuielilor cu încălzirea clădirilor publice pe perioada de iarna, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă; susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza economică o poate avea asupra sectorului energetic; reducerea consumurilor de energie termică, electrică, a emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon: 0237.213.057; E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Doamna Dima Iustina – Manager de proiect .

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 


 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Reabilitare energetică şi lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focşani, jud. Vrancea, COD SMIS 2014+: 137386, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”, Obiectiv specific: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 3.859.342,63 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.572.684,95 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este 2.521.231,25 (din care  valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.186.782,22 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional  334.449,03), iar valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 51,453.70 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează reabilitarea energetica si realizarea unor masuri conexe a cladirii Centrului de zi de recuperare si reabilitate copii cu dizabilitati, situat pe strada Cuza Voda nr. 52 din municipiul Focsani, prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice in vederea reducerii consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, asigurand totodata imbunatatirea confortului, sanatatii si sigurantei persoanelor si personalului care beneficiaza de aceste servicii – beneficiari directi ai investitiei.

Obiectivele specifice ale proiectului Reabilitare energetică şi lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focşani, jud. Vrancea sunt:

 1. OS1: Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 75,87 %, in urma investitiilor realizate prin proiectul de fata;
 2. OS2: Reducerea consumului anual de energie primara (kWh/an), prin implementarea masurilor de crestere a eficientei energetice ,cu 69,61 %.
 3. OS3: Reducerea consumului anual de energie finala (utilizand surse neregenerabile) (tep), prin realizarea investitiei propuse in proiect, cu 80,23%.
 4. OS4: Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total cu 74,74 %, respectiv pentru incalzirea spatiului, cu 84,79%.
 5. OS5: Atingerea unui procent a energiei produse din surse regenerabile de energie de 16,87% din totalul energiei primare a cladirii, dupa implementarea masurilor propuse prin proiect.
 6. OS6 – Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Municipiul Focsani, judetul Vrancea prin sporirea eficientei energetice a cladirii, la finalul implementarii proiectului.

Rezultate așteptate

 1. R1: Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 75,87 % (o reducere de 65,24 echivalent tone CO2/an, fata de
  nivelul actual), urmare a scaderii consumului de energie prin reabilitatrea cladirii;
 2. R2: Scaderea consumului anual de energie primara pentru cladirea reabilitata cu 69,61 % (o reducere de 378.392,39 kWh/an, fata de consumul actual) ca rezultat al
  interventiilor de eficientizare energetica propuse;
 3. R3: Reducerea consumului anual de energie finala in cladirea publica care face obiectul investitiei (din surse neregenerabile) cu
  80,23% (o reducere de 27,11 tep fata de consumul actual);
 4. R4: Reducerea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) cu 74,74 % total (o reducere de 333,88
  kWh/mp/an fata de consumul actual), in cladire ; respectiv reducerea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) pentru incalzire/racire cu 84,79 % (o reducere de 273,21 kWh/mp/an fata de consumul actual);
 5. R5: Dupa implementarea masurilor, energia produsa din surselor regenerabile de energie va atinge un nivel de 16.87% din totalul de
  energie primara al cladirii realibilitate
 1. R6: Cresterea eficientei energetice a imobilului duce la:

– cresterea confortulu termic in cladirea reabilitata datorita izolarii si reducerii pierderilor de caldura;

– cresterea confortului utilizatorilor cladirilor;

– cresterea calitatii serviciilor oferite.

Grupul tintă este reprezentat de:

Beneficiari directi:

– peste 100 de copii care beneficiaza lunar de infrastructura reabilitată

– peste 35 de angajati care isi desfasoara activitatea in cladirea

– utilizatori ai infrastructurii reabilitate.

Beneficiari indirecti:

– Locuitorii orasului Focsani si al intregului judet

– Executantii contractului de lucrari din cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii, furnizorii de servicii conexe, diversi colaboratori ai operatorilor economici implicati, care prin diverse activitati au contact cu acestia.

Perioada de implementare a proiectului este de de 45 luni, respectiv între data de 19.07.2019 și data de 31.03.2023.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România.

Telefon: 0237.213.057

E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Dima Iustina – Manager de proiect

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro  www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro.

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

[gtranslate]