Project Implemented

Back
imagine de fundal

Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unităţii de Primire Urgenţe Focşani

Data: mai 2021

 

  Comunicat de presă

Finalizarea Proiectului „DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ MODERNĂ A UNITĂȚII DE PRIMIRE URGENȚE FOCȘANI”

SMIS 122473

 

UAT Județul Vrancea  a implementat proiectul „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unităţii de Primire Urgenţe Focşani”, SMIS 122473, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Obiectivul Specific 8.2: „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” , Operațiunea B: „Unități de primiri urgențe”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.641.692,58 lei,  valoare 100% eligibilă, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 3 249 184,81 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1 299 673,92 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de 92 833,85 lei.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență în cadrul Unității de Primire Urgențe Focșani prin dotarea acesteia cu aparatură medicală modernă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Dotarea Unității de Primire Urgențe Focșani cu 15 tipuri de dotări medicale moderne în vederea asigurării infrastructurii necesare realizării îngrijirilor spitalicești de urgență la standarde europene, conform legislației armonizate a României cu cea a Uniunii Europene;

Crearea premiselor unei sustenabilități optime a proiectului prin asigurarea coordonării implementării proiectului, managementului de proiect și gestionarea cu eficiență și eficacitate a resurselor umane, financiare și logistice dedicate proiectului pe durata a 18 luni de implementare.

Rezultatele proiectului: 1 contract de elaborare cerere de finanțare semnat, 1 contract de prestare servicii de audit financiar semnat, 1 contract de prestare servicii de audit tehnic semnat, 1 contract de prestare de servicii de consultanță în management pentru realizarea procedurilor de achiziție publică semnat, 3 contracte de furnizare echipamente medicale semnate, 1 contract de servicii de informare și publicitate semnat, 1 comunicat pentru lansarea proiectului și placa temporară, 1 comunicat pentru finalizarea proiectului și placa permanentă, 2 seturi de materiale promoționale, 15 tipuri de dotări/echipamente achiziționate prin proiect.

Impactul investiției la nivelul localității: lărgirea gamei serviciilor medicale de urgență inclusiv prin crearea de servicii medicale noi, ridicarea nivelului calitativ prin creșterea preciziei de diagnosticare a actului medical, reorganizarea unității pentru a răspunde mai rapid în momentele critice, scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării unității la standarde europene, reducerea exodului medicilor cauzată de lipsa condițiilor de muncă, de studiu și de afirmare profesională.

Durata de implementare a proiectului a fost de 27 luni:  respectiv de  la data de 01.03.2018 până la data de 31.05.2020.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon: 0237.213.057; E- mail: contact@cjvrancea.ro Persoana de contact: Doamna Oanele Luminița – Manager de proiect

 

Județul Vrancea

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

[gtranslate]