HOTĂRÂREA nr. 83 din 9 iulie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Tulnici, UAT Slobozia Bradului si UAT Vrincioaia pentru anul 2019

[gtranslate]