Hotărârea nr. 38 din 10 februarie 2022 privind ,,Declararea imobilului pod din beton armat de pe varianta ocolitoare a DJ 205 C, tarla 0, parcela 1350 Cotești și a imobilului teren în suprafață de 2875 mp tarla 0, parcela 1348, 1350 din extravilanul comunei Cotești, ca fiind bunuri de uz și de interes public județean și includerea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

[gtranslate]