Hotărârea nr. 286 din 16 decembrie 2021 privind: “Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești”

[gtranslate]