HOTĂRÂREA nr. 243 din 28 noiembrie 2017 privind inventarierea imobilului-teren în suprafaţă de 1.727 mp, situat în comuna Nistoresti, tarla 2, parcelele 63, 64-65, 66, număr cadastral 50095, în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea

[gtranslate]