HOTĂRÂREA nr. 196 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 205 L, sector Vrîncioaia - Spineşti, km 5+800-km 9+400, L=3,6 km, comuna Vrîncioaia, judeţul Vrancea”

[gtranslate]