HOTĂRÂREA nr. 159 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Expertiză tehnică, Studiu geotehnic, Audit energetic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, extindere şi adaptare Centru de Zi Câmpineanca, județul Vrancea”

[gtranslate]