Hotărârea nr. 142 din 16 iunie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205H, peste pârâul Valea Boului, comuna Păuneşti” judeţul Vrancea”

[gtranslate]