HOTĂRÂREA nr.141 din 2 noiembrie 2018 privind: preluarea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a terenului în suprafaţă de 12,5 ha, situat în Municipiul Focşani, judeţul Vrancea, nr. cadastral 64541, identificat conform CF. nr. 64541.

[gtranslate]