Hotărârea nr. 133/07.06.2023 privind „Modificarea anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 259 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”

[gtranslate]