Hotărârea nr. 123/07.06.2023 privind „ Darea în folosință gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”, Focșani – secția Pediatrie-Ambulatoriu a echipamentelor medicale (lot 1), a mobilierului și materialelor de birotică (lot2) și a echipamentelor multimedia (lot3), achiziționate în cadrul proiectului „Modernizare și dotare secție ambulatoriu pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani”, Cod SMIS 126128”

[gtranslate]