Hotărârea nr. 110/07.06.2023 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică și Studiul geotehnic, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., Studii de specialitate - Studiu topo, studiu hidrologic, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D, Proiect pentru organizarea execuției lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km. 7 + 155, L=125,40 m”, județul Vrancea”

[gtranslate]