Hotărârea nr. 108/07.06.2023 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” județul Vrancea, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”

[gtranslate]