Hotărârea nr. 107/07.06.2023 privind „Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205H dintre localitățile Domnești Târg - Domnești Sat - Pufești- Ciorani – Călimănești – Pădureni - E85(DN2), județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”

[gtranslate]