Hotărârea nr. 109 din 31 mai 2021, privind „Constituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 15,04 mp în favoarea Societății de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Focșani în vederea amplasării unui punct de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului „Sediul Consiliului Judetean- Prefectura Putna”

[gtranslate]