Hotărârea nr. 118 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2020”

[gtranslate]