Proiect In corso

Indietro
imagine de fundal

Modernizare și dotare secție Ambulatoriu de specialitate Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani, Cod MySMIS 126128

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar, anunţă începerea activităţilor proiectului „Modernizare și dotare secție ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf.Pantelimon Focșani”, cod MySMIS 126128.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități  Obiectiv specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate; Operațiunea A: Ambulatorii.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.433.675,77 lei, din care: valoarea totală eligibilă 3.433675.77 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 2403573,05 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 961429,20 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 68673,52 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică Ambulatoriu de specialitate Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focşani, prin derularea de lucrări de interventie cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.

Obiectivul specific ale proiectului constă în reducerea cu minim 40% a consumului anual de energie primară până la valori de sub 115 kWh/mp/an și a consumului de gaze cu efect de seră pentru cladirea izolată termic Spitalul Județean de Urgență  Sf. Pantelimon Focşani, – Ambulatoriu de specialitate Pediatrie până la valori de sub 28666,10 Kg/mp/an.

Prin aplicarea tuturor soluțiilor propuse în pachetul maximal de măsuri propuse se va obține reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor cu 75,97%, clădirea urmând să se încadreze în clasa energetică „B” cu o notă energetică 99,20 și un consum total anual specific de energie finală de 132,980 kwh/m2 /an, rezultând în final o clădire eficientă din punct de vedere energetic și  din punctul de vedere al creșterii confortului utilizatorilor și al calității serviciilor de sănătate.

După implementarea măsurilor propuse în Pachetul Maximal de Măsuri, energia produsă din surse regenerabile va atinge un nivel de  21,83% din total consum de energie primară al clădirii reabilitate. Totodată, nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră va fi redus considerabil.

Grupul țintă identificat este reprezentat de persoanele care lucrează și se tratează în cadrul Ambulatoriu -pediatrie și care vor beneficia direct de lucrările de reabilitare termică ce se vor efectua:

Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv între data de 01.04.2018 și data 31.01.2022.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România, Tel: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro, Persoana de contact: Matișan Dragoș – Manager de proiect

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  www.inforegio.ro  facebook.com/inforegio.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

[gtranslate]