Projet mis en œuvre

Retour
imagine de fundal

Modernizare și dotare secție Ambulatoriu de specialitate Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani, Cod MySMIS 126128

 

                                                                                                             Data 28.03.2023

 

Comunicat de presă

FINALIZAREA PROIECTULUI “MODERNIZARE ȘI DOTARE SECȚIE AMBULATORIU PEDIATRIE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. PANTELIMON FOCȘANI ”

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar a implementat proiectul Modernizare și dotare secție ambulatoriu pediatrie din cadrul spitalului județean de urgență Sf. Pantelimon Focșani, Cod SMIS 126128  finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții: 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități; Obiectivul specific: 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate; Operațiunea A: Ambulatorii.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului a vizat modernizarea și dotarea secției ambulatoriu pediatrie din cadrul spitalului județean de urgență Sf. Pantelimon Focșani, in scopul creșterii accesului la servicii preventive si de îngrijire medicala primara a persoanelor.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectivul specific al proiectului a constat în dezvoltarea infrastructurii sociale si sanitare regionale si locale, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.

Rezultatele proiectului:

-1 ambulator de pediatrie modernizat si dotat prin realizarea de lucrări de intervenție specifice.

Valoarea totală a proiectului este de 3.433.675,77 lei din care valoarea contribuției FEDR este de 2.403.573,05 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii prin faptul că grupul țintă reprezentat de persoanele care lucrează și se tratează în cadrul Secției Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani vor beneficia direct de lucrările de modernizare efectuate, inclusiv de dotările moderne achiziționate prin proiect.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România. Telefon: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro ; Persoana de contact: Dragoș MATIŞAN – Manager de proiect

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

[gtranslate]