Eventi

Indietro
imagine de fundal

Consiliul Județean Vrancea găzduiește conferința “Unități de Achiziții Publice Centralizate la nivel local: soluția pentru mai multă eficiență în achizițiile publice”

Consiliul Județean Vrancea, în calitate de Organizație Parteneră a Agenției Naționale de Achiziții Publice în implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice care vizează încurajarea agregării cererii de produse, servicii sau lucrări între autoritățile contractante prin înființarea de unități de achiziții centralizate (UCA) la nivel local (direcția de acțiune 4.2 – E din HG 901/2015), găzduiește o conferință organizată în data de 20 iulie 2022 începând cu ora 9.30, care are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare în județul Vrancea și județele limitrofe cu privire la achizițiile centralizate.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”.  Prin acest proiect, ANAP sprijină Consiliul Județean Vrancea pentru elaborarea unei foi de parcurs în vederea înființării unei UCA locale, prin intermediul unei echipe formate din reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții și consultanți ai consorțiului condus de Ernst & Young.

Unitățile de Achiziții Publice Centralizate reprezintă organizații permanente care acționează ca autorități contractante și îndeplinesc pe lanțul de aprovizionare al autorităților contractante beneficiare fie rolul de “angrosist” (cumpără, depozitează și revând către alte autorități contractante), fie rolul de “intermediar” (lansează sisteme dinamice de achiziții sau încheie acorduri-cadru în numele Autorităților Contractante).

Principalele avantaje și beneficii ale UCA sunt reprezentate de:

 • Impactul pozitiv asupra prețului de achiziție, a costului achizițiilor și a costurilor la nivelul autorităților contractante din comunitate,
 • Impactul pozitiv asupra nivelului de specializare a profesioniștilor în achiziții,
 • Reducerea probabilității de apariție a contestațiilor/litigiilor și reducerea efortului alocat solicitării acestora;
 • Posibilitatea de implementare a strategiilor de achiziții sustenabile, în contextul documentelor programatice la nivelul Uniunii Europene, datorită achiziționării la scară largă de articole durabile;
 • Îmbunătățirea capacității de monitorizare a performanței contractorilor și prevenirea unui comportament oportunist din partea acestora.

Pe parcursul conferinței vor fi dezbătute pe larg atât subiectul avantajelor și beneficiilor UCA, cât și teme precum:

 • Categoriile de achiziții publice care se pretează la centralizare pe plan local
 • Modul de funcționare și operare al unei unități de achiziții centralizate la nivel local
 • Procedura de aderare la UCA
 • Parcursul realizat de CJ Vrancea privind elaborarea unei foi de parcurs pentru înființarea unei UCA la nivel local.

Conferința se adresează reprezentanților diferitelor autorități contractante din județul Vrancea și din județele limitrofe:

 • Consilii județene, Primării de municipii, orașe și comune
 • Structurile de specialitate ale administrației publice locale și ale ministerelor și ale altor organe de specialitate din unitățile administrativ-teritoriale ale administrației publice centrale
 • Societăți și asociații de utilitate publică
 • Alte organisme de drept public (conform definiției acestora din legea 98/2016).

În acest context, Consiliul Județean Vrancea vă invită să participați la conferința care va avea loc în sistem online, prin intermediul platformei Webex, înregistrarea participanților realizându-se utilizând următorul link:
https://eyenterprise.webex.com/eyenterprise/onstage/g.php?MTID=eb6de757ae613162623388097dcf68bdd

Agenda conferinței, detaliile logistice și alte informații relevante pot fi accesate la următorul link: https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:66b1e00e-f297-44a1-af86-36fd4b3b927f. Pentru informații suplimentare privind acest eveniment, vă rugăm să vă adresați la următoarele adrese: harabor.valentina@cjvrancea.ro și/ sau ucalocale@ro.ey.com.

Locuri de muncă vacante la data de 18 iulie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 18 iulie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

La data de 18.07.2024 au fost declarate de către agenții economici 325 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 195 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă Vrancea …
Leggi di più
Vrancea Curată: noul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor este funcțional

Vrancea Curată: noul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor este funcțional

Astăzi a devenit operațional Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), odată cu intrarea în funcțiune a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) de la Haret și a celor 3 stații de transfer ale deșeurilor de la Focșani, Vidra și Adjud, operate de Eco Sud SA București. Azi a …
Leggi di più
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

Consiliul Județean Vrancea, titular al proiectului „Construire Spitalul Județean de Urgență Focșani – județul Vrancea”,  cu amplasamentul în Focșani, intravilan CF70881, 70735, 70861, T80, P422/1, P422/2, T88, P435, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, fără  evaluarea impactului asupra mediului, …
Leggi di più
[gtranslate]