Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Vrancea

Indietro
imagine de fundal

 

AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA
VRANCEA

 


Componenţa, potrivit HCJ nr. 37/2021

Membri de drept:

Claudia- Lavinia Serafimciuc  – subprefectul judetului Vrancea

Remus Nica –inspectorul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea

Florin Dorian Alecsandrescu – directorul executiv Poliția Locală a Municipiului Focșani

Flaviu- Dorel Chiscop – inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea

Alin-Marian Vlad – președintele organizației Corpul Național al Polițiștilor – Filiala Vrancea

Adrian Babiș – inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea

Reprezentanți ai comunității:

Eduard Lambrino

Toader Constantin

Croitoru Vasile

Consilieri județeni:

Raducanu Catalin

Nedelcu Florin – președintele Autorității

Epure Ion

Lazar Dorel

Stroie Gheorghe

Sapunaru Dorina

Comisiile Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica Vrancea

 

 • I. Comisia de coordonare situatii de urgenta si pentru petitii
  1. Remus Nica – Inspector – sef al IPJ Vrancea
  2. Adrian Babis – Inspector – sef al IJJ Vrancea
  3. Flaviu- Dorel Chiscop– Inspector – sef al ISU Vrancea
  4. Florin Nedelcu – consilier județean (presedinte ATOP)
  5. Gheorghe Stroie – consilier judeţean
  6. Constantin Toader– reprezentant al comunitatii
  7. Florin Dorian Alecsandrescu – director executiv al Politiei Locale
 • II. Comisia de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de performanta minimali
  1. Claudia – Lavinia Serafimciuc – subprefect al judeţului Vrancea
  2. Adrian Babiș – Inspector-sef al IJJ Vrancea
  3. Ion Epure – consilier judeţean
  4. Dorel Lazăr – consilier judeţean
  5. Eduard Lambrino – reprezentant al comunităţii
 • III. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale,consultanta si drepturile omului
  1. Alin Marian Vlad – reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor
  2. Flaviu- Dorel Chiscop – inspector sef ISU Vrancea
  3. Dorina Săpunaru – consilier judeţean
  4. Cătălin Răducanu – consilier judeţean
  5. Vasile Croitoru – reprezentant al comunităţii
 • Secretariat executiv  

  Ilade Nicoleta – inspector principal

 • Comunicate şi alte documente
 • Atributii ATOP

  Autoritatea teritoriala de ordine publica este organism cu rol consultativ, fara personalitate juridica, care se constituie si functioneaza pe lânga Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv pe lânga fiecare consiliu judetean, si care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române si ale prezentului regulament, în scopul asigurarii bunei desfasurari si sporirii eficientei serviciului politienesc din unitatea administrativ- teritoriala în care functioneaza.

  Autoritatea teritoriala de ordine publica
  asigura, prin activitatea sa, reprezentarea si promovarea intereselor comunitatii în scopul asigurarii unui climat de siguranta si securitate publica.În vederea realizarii atributiilor prevazute de Legea nr. 218/2002 autoritatea teritoriala de ordine publica îsi desfasoara activitatea în plen si în comisii de lucru.Plenul se întruneste trimestrial în sedinta ordinara si ori de câte ori este nevoie în sedinta extraordinara, la convocarea scrisa a presedintelui sau la solicitarea a cel putin 4 membri, adresata presedintelui.
  Presedintele reprezinta autoritatea teritoriala de ordine publica, având în principal urmatoarele atributii:
  a) convoaca si conduce sedintele plenului;
  b) coordoneaza activitatea comisiilor de lucru si a secretariatului executiv;
  c) prezinta trimestrial informari asupra eficientei serviciului politienesc în sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv ale consiliului judetean;
  d) coordoneaza elaborarea raportului anual asupra activitatii politiei.

  Comisiile de lucru sunt:
  a) Comisia de coordonare, situatii de urgenta si pentru petitii;
  b) Comisia de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de performanta minimali;
  c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanta si drepturile omului.

  Comisiile se întrunesc lunar.
  Informarile periodice, planurile de masuri, programele, strategiile de actiune si orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se angajeaza autoritatea teritoriala de ordine publica în relatiile cu tertii, se supun spre adoptare sau, dupa caz, spre aprobare plenului acesteia, care se pronunta în acest sens.

  Comisia de coordonare, situatii de urgenta si pentru petitii este compusa din 4 membri, dupa cum urmeaza: 2 consilieri, inclusiv presedintele autoritatii, un reprezentant al comunitatii, seful Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, respectiv al inspectoratului de politie judetean.

  Comisia I are urmatoarele atributii:
  a) organizeaza consultari cu membrii comunitatii locale si cu organizatiile neguvernamentale cu privire la prioritatile sigurantei persoanei si ordinii publice si, pe aceasta baza, întocmeste un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unitatile de politie;
  b) monitorizeaza activitatile politiei si sesizeaza eventualele deficiente în activitatea acesteia, în vederea luarii operative a masurilor de înlaturare a acestora;
  c) face propuneri pentru solutionarea de catre organele de politie a sesizarilor care îi sunt adresate, referitoare la încalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
  d) la propunerea unitatilor de politie sau din proprie initiativa analizeaza activitatea institutiilor învestite cu atributii de sprijin al persoanelor aflate în situatii de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberati din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistenta etc.), recomandând acestora luarea unor masuri pentru cresterea eficientei activitatii desfasurate;
  e) întreprinde masuri pentru cointeresarea organizatiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalitatii;
  f) identifica logistica necesara pentru eficientizarea exercitarii serviciului politienesc.

  Comisia de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de performanta minimali este compusa din 4 membri, dupa cum urmeaza: 2 consilieri, un reprezentant al comunitatii si subprefectul.

  Comisia II are urmatoarele atributii:
  a) participa la elaborarea planului de activitati prevazut la art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 si la fixarea indicatorilor de performanta minimali pentru serviciul politienesc;
  b) urmareste îndeplinirea indicatorilor de performanta, prezentând periodic informari în acest sens în plenul autoritatii teritoriale de ordine publica;
  c) recomanda initierea unor acte normative în domeniul asigurarii climatului de siguranta publica;
  d) atât la solicitare, cât si din proprie initiativa se deplaseaza la sediile unitatilor de politie si în raport de constatari formuleaza cereri sau recomandari ordonatorilor de credite pentru finantare;
  e) elaboreaza studii de specialitate, lucrari si documentatii în domeniul ordinii publice;
  f) elaboreaza raportul anual asupra eficientei politiei, care va fi prezentat în sedinta consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si care se da publicitatii.

  Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanta si drepturile omului este compusa din 4 membri, dupa cum urmeaza: 2 consilieri, un reprezentant al comunitatii si reprezentantul Corpului National al Politistilor.

  Comisia III are urmatoarele atributii:
  a) primeste sesizari referitoare la încalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si face propuneri pentru solutionarea lor legala de catre unitatile de politie, organizând în acest scop audiente;
  b) monitorizeaza, din punct de vedere al ordinii publice, activitatile cotidiene si face recomandari scrise celor predispusi sa încalce legea, pentru a- si revizui atitudinea (administratori de piete, organizatori de manifestari cultural- artistice si sportive, administratori ai localurilor de alimentatie publica, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.);
  c) ia masuri de antrenare a populatiei în activitati de asigurare a ordinii publice si a sigurantei bunurilor persoanei;
  d) recomanda tuturor structurilor cu atributii educative luarea masurilor necesare fata de persoanele predispuse la încalcarea legii.

  Activitatea autoritatii teritoriale de ordine publica se desfasoara în spatii puse la dispozitie de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene, dupa caz.

  În vederea executarii atributiilor sale cu caracter permanent autoritatea teritoriala de ordine publica îsi constituie un secretariat executiv format din minimum doua persoane, încadrate pe functii stabilite prin hotarâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv a consiliului judetean, prin suplimentarea corespunzatoare a posturilor Biroului de relatii cu publicul din organigrama proprie acestora.

  Secretariatul executiv asigura primirea si trimiterea corespondentei, a petitiilor si sesizarilor cetatenilor, precum si relatia cu presa.
  Hotarârile autoritatii teritoriale de ordine publica sunt adoptate cu majoritate simpla, în cvorum de cel putin 9 membri.
  Autoritatea teritoriala de ordine publica nu are competente în problemele operative ale politiei.
  Pentru activitatea desfasurata în plen si în comisii membrii autoritatii teritoriale de ordine publica au dreptul la o indemnizatie de sedinta stabilita de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de consiliile judetene.

[gtranslate]