Proiect Implementato

Indietro
imagine de fundal

“Reabilitare energetică și lucrări conexe Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea”

Data: februarie 2023

 

Comunicat de presă

Finalizarea proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării nr. 13, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

UAT Județul Vrancea a implementat proiectul „Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud. Vrancea Cod SMIS 2014+: 137362”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea energetică a sediului DGASPC în vederea reducerii consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, asigurând totodată imbunătățirea confortului, sănătății și siguranței persoanelor si personalului care beneficiază de aceste servicii – beneficiari direcți ai investiției.

Rezultatele proiectului sunt:

  • Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 82,95 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la clădirea sediului DGASPC, B-dul Gării nr. 13 din municipiul Focsani;
  • Reducerea consumului anual de energie primara (kWh/an) cu 75,36 %, în clădirea sediului DGASPC, B-dul Gării nr. 13 din municipiul Focșani, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice;
  • Reducerea consumului anual de energie finală (utilizând surse neregenerabile) (tep) în clădirea sediului DGASPC, B-dul Gării nr. 13 din municipiul Focșani, prin realizarea investiției propuse în proiect cu 88,76%;
  • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total cu 84,20 %, respectiv pentru încălzirea spațiului sediului DGASPC, B-dul Garii nr. 13 din municipiul Focsani cu 91,31%;
  • Atingerea unui procent a energiei produse din surse regenerabile de energie de 35,89% din totalul energiei primare a clădirii, după implementarea măsurilor propuse prin proiect;
  • Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în municipiul Focșani, județul Vrancea prin sporirea eficienței energetice a clădirii sediului DGASPC, B-dul Gării nr. 13 din municipiul Focșani, la finalul implementării proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 3.260.103,85 lei, din care valoarea nerambursabilă din FEDR este de 1.759.607,65 lei.

Impactul investiției la nivelul localității: Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în municipiul Focșani, îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței persoanelor și personalului DGASPC Vrancea – beneficiari direcți ai investiției.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon: 0237.213.057; E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Doamna Dima Iustina – Manager de proiect

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 


UAT Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud. Vrancea Cod SMIS 2014+: 137362”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 2.720.211,75 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.070.126,65  lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 2.028.724,12 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.759.607,65 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 269.116,47 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 41.402,53 lei.

Obiectivul general al proiectului reprezintă reabilitarea energetică și realizarea unor măsuri conexe a clădirii sediului DGASPC, B-dul Garii nr. 13 din municipiul Focsani, prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice in vederea reducerii consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, asigurand totodata imbunatatirea confortului, sanatatii si sigurantei persoanelor si personalului care beneficiaza de aceste servicii – beneficiari directi ai investitiei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 82,95 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la clădirea sediului DGASPC, B-dul Gării nr. 13 din municipiul Focsani;

Reducerea consumului anual de energie primara (kWh/an) in cladirea sediului DGASPC, B-dul Gării nr. 13 din municipiul Focșani, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu 75,36 %;

Reducerea consumului anual de energie finală (utilizând surse neregenerabile) (tep) în clădirea sediului DGASPC, B-dul Gării nr. 13 din municipiul Focșani, prin realizarea investiției propuse în proiect cu 88,76%;

Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total cu 84,20 %, respectiv pentru încălzirea spațiului sediului DGASPC, B-dul Garii nr. 13 din municipiul Focsani cu 91,31%;

Atingerea unui procent a energiei produse din surse regenerabile de energie de 35,89% din totalul energiei primare a clădirii, după implementarea măsurilor propuse prin proiect;

Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în municipiul Focșani, județul Vrancea prin sporirea eficienței energetice a clădirii sediului DGASPC, B-dul Gării nr. 13 din municipiul Focșani, la finalul implementării proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 42 luni: respectiv de  la data de 01.07.2019 până la data de 31.12.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon: 0237.213.057; E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Doamna Dima Iustina – Manager de proiect .

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  www.inforegio.ro  facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

[gtranslate]