Patrimonio

Indietro

♦  2024  ♦

Hotărârea nr. 109/09.05.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare a unor poziții din cadrul anexei inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vrancea”

♦  2023  ♦

RAPORT privind situația gestionării bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Județului Vrancea pe parcursul anului 2023

Hotărârea nr. 63 din 16 martie 2023 privind „Actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aparținând domeniului public al județului Vrancea”


DOMENIUL PUBLIC – INVENTAR

Raport privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin  domeniului public al Județului Vrancea la sfârșitul anului 2022

Anexă la Raportul Comisiei de Inventariere/Bunuri ale căror elemente de identificare se modifică


♦  2022  ♦

RAPORT privind situația gestionării bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Vrancea pe parcursul anului 2021

Hotărârea nr. 76 din 7 aprilie 2022 privind „Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 19 din 25 ianuarie 2022 privind „Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al județului Vrancea”


Hotărârea nr. 167 din 18 decembrie 2018 privind actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 253 din 19 decembrie 2017 privind actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 128 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 135/2014 privind actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 135 din 9 decembrie 2014 privind actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 112 din 2 decembrie 2013 privind actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 13 din 26 februarie 2013 privind actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 125 din 8 noiembrie 2011 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 3 din 29 ianuarie 2010 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 79 din 28 iunie 2007 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 48 din 21 iunie 2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea


DOMENIUL PUBLIC – ATESTAT

Hotărârea nr. 113/09.05.2024 privind „Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 201/28.09.2023 privind  „Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 135 din 16 iunie 2022 privind „Atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 80 din 16 aprilie 2021 privind atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile

Hotărârea nr. 184 din 15 octombrie 2020 privind atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile

Hotărârea Guvernului nr. 197 din 18 martie 2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

Hotărârea Guvernului nr. 815 din 18 octombrie 2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

Hotărârea Guvernului nr. 630 din 30 iunie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

Hotărârea Guvernului nr. 1.171/2004  ⇒ Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vrancea 


DOMENIUL PRIVAT

Hotărârea nr. 43/15.02.2024 privind “ Însușirea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 283/20.12.2023 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 124/07 iunie 2023 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 287 din 21 decembrie 2022 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 133 din 16 iunie 2022 privind “Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al U.A.T. Judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 16 din 25 ianuarie 2022 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 50 din 15 martie 2021 privind „Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 240 din 15 decembrie 2020 privind Actualizarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Vrancea

Hotărârea nr. 210 din 19 decembrie 2019 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea

Anexa

 

 

[gtranslate]