HOTĂRÂREA nr. 78 din 31 mai 2017 privind retragererea dreptului de folosinţă gratuită pentru terenul în suprafata de 34 mp predat catre MDRAPFE prin Compania Naţională de Investiţii pentru obiectivul de investiţii ,,Bazin de înot polo” şi constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra acestui teren în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Focşani în vederea realizării racordului obiectivului de investiţii la reţeaua electrică

[gtranslate]