HOTĂRÂREA nr. 54 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu finanţare din fonduri externe nerambursabile INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL PANCIU, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122449 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

[gtranslate]