HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv Studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiție construirea a 2 locuințe protejate si a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investie reabilitare, modernizare/extindere clădire existenta pentru înființarea unui centru de zi in orasul Panciu din cadrul proiectului INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL PANCIU, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122449 -Programul Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

[gtranslate]