HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 aprilie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Recompartimentare şi extindere clădire Centru Păuneşti pentru schimbarea destinaţiei în Locuinţă Moderat Protejata, comuna Păuneşti, judeţul Vrancea”

[gtranslate]