HOTĂRÂREA nr. 51 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Bălaşa la Nereju km.30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”

[gtranslate]