Hotărârea nr. 291 din 16 decembrie 2021 privind: „Aprobarea depunerii proiectului „Sistem de management al calității și performanței implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea” spre finanțare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020”

[gtranslate]