HOTARAREA NR. 29 din 14 februarie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Reabilitare si modernizare D.J.205 S, Focsani-Cimpineanca-Virtescoiu-Rimniceanca-intersectie D.J. 205 B, km.0+000-km.13+200, L=13,20 km., judetul Vrancea”

[gtranslate]