Hotărârea nr. 273 din 29 noiembrie 2022 privind „Însușirea documentațiilor cadastrale în vederea dezmembrării imobilului Teren Spital Județean aflat în domeniul public al județului Vrancea și alipirea terenului de 11.000 mp la imobilul teren în suprafață de 10.000 mp”

[gtranslate]