HOTĂRÂREA nr. 26 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, reabilitare, recompartimentare prin înfiinţare locuinţă protejată ‹‹VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă»”, oraş Mărăşeşti, judeţ Vrancea, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

[gtranslate]