HOTĂRÂREA nr. 222 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119 J, km 1+600, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

[gtranslate]