HOTĂRÂREA nr. 219 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren: topografic, geotehnic, de trafic şi hidrologic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare si modernizare DJ 205 L sector DN 2D-Negrileşti, km 18+152-km 21+552, L=3,4 km, comuna Negrileşti, judeţul Vrancea”

[gtranslate]