HOTĂRÂREA nr. 217 din 19 decembrie 2019 privind punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare realizării obiectivului “Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Vulturu, judeţul Vrancea ”

[gtranslate]