Hotărârea nr.199 din 12 septembrie 2023 privind „Actualizarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertize tehnice poduri, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24”.

[gtranslate]