Hotărârea nr. 145 din 21 iulie 2021 privind Trecerea din domeniul public al Județului Vrancea, în domeniul privat al Județului Vrancea, în vederea radierii, a corpurilor C2 și C3 aferente imobilului Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu,, identificate în Cartea Funciară nr. 63065, T91, P 5196 UAT Focşani, însușirea documentațiilor cadastrale și actualizarea elementelor de identificare ale acestuia

[gtranslate]