HOTĂRÂREA nr. 145 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a intenţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în judeţul Vrancea

[gtranslate]