Hotărârea nr. 135/07.06.2023 privind „ Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 35 din 10 februarie 2022 privind aprobarea formularelor tipizate care vor fi utilizate pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea”

[gtranslate]