Hotărârea nr. 102/07.06.2023 privind „ Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km. 7+800”, Județul Vrancea”

[gtranslate]