HOTĂRÂREA nr. 100 din 30 iunie 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. - Județul Vrancea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea în vederea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” în vederea finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

[gtranslate]