HOTĂRÂRE nr. 139 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe centru DGASPC –VN - sat Petreşti, com. Vînători”, cod SMIS 118524 şi a cheltuielilor legate de proiect

[gtranslate]