Administrator public

Indietro

 

CREȚU ADRIAN VASILE

Data nașterii: 09.02.1973
Starea civila: căsătorit

Telefon: +4.0372.372.415
Email: cretu.adrian@cjvrancea.ro


Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

La nivelul judetelor, presedintele consiliului judetean poate propune consiliului judetean, infiintarea functiei de conducere de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate. Persoanele care pot ocupa functia de administrator public, de regula, trebuie sa fi absolvit studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice. Numirea in functie a administratorului public se face prin dispozitia presedintelui consiliului judetean, care are ca anexa un contract de management cu respectarea urmatoarelor cerinte specifice:

– evidentierea expresa a obiectului contractului sub forma de activitati de sine statatoare, identificabile si verificabile, si a indicatorilor de performanta aferenti acestora

– evidentierea expresa a drepturilor si obligatiilor ce le revin partilor in executarea contractului

– indicarea expresa a modalitatilor si termenelor de verificare pentru indeplinirea obligatiilor asumate, precum si a efectelor juridice produse de rezultatele verificarii

– indicarea expresa a normelor generale de drept direct aplicabile raporturilor juridice, precum si modalitatea de solutionare a eventualelor litigii aparute in legatura cu derularea si executarea contractului

Contractul de management se incheie intre presedintele consiliului judetean si administratorul public pe durata determinata.Durata contractului de management al administratorului public nu poate depasi durata mandatului presedintelui consiliului judetean, in timpul caruia a fost numit. In baza contractului de management, administratorul public poate indeplini atributii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judetean. Presedintele consiliului judetean poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Eliberarea din functie a administratorului public se face prin dispozitia presedintelui consiliului judetean, dupa caz si intervine in urmatoarele situatii:

– in situatia in care durata contractului de management a expirat

– ca urmare a condamnarii definitive

– in situatia in care administratorul public nu isi indeplineste obligatiile stabilite in sarcina sa prin contractul de management

– in alte situatii prevazute de lege

Administratorul public are obligatia sa intocmeasca declaratii de avere si declaratii de interese si sa le depuna in conditiile Legii nr.176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.


Declarație de avere 2023

Declarație de interese 2023

[gtranslate]