Projet mis en œuvre

Retour
imagine de fundal

Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea, cod SMIS 2014+ 161454

19.12.2023

 

Finalizarea proiectului

Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea

cod SMIS2014+ 161454

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar al finanțării, anunță finalizarea proiectului Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea cod SMIS2014+ 161454, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale.

Valoarea totală a proiectului  este de 7 407 115,82 lei, din care valoarea totală eligibilă:  4 128 173,70 lei și valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 3 224 942,12 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea. Acesta a fost stabilit în concordanță cu obiectivul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020, Axa Prioritară 11: Masuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea energiei din surse regenerabile, prin intermediul panourilor fotovoltaice

Obiectiv specific 2: Producerea energiei electrice necesare consumului propriu prin utilizarea energiei din surse regenerabile, prin intermediul panourilor fotovoltaice 

Rezultatele așteptate

Proiectul a inclus investiții in echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinate consumului propriu de energie al autorităților publice locale, respectiv montarea de sisteme fotovoltaice pentru următoarele puncte de consum, după cum urmează:

 

Punct de consum 1: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA MAICANESTI

Caracteristicile sistemului fotovoltaic simulat:

Putere propusa PV 36,72 (kW)

Putere panou fotovoltaic 540 (W)

Număr panouri fotovoltaice 68 (buc)

Putere nominala invertor 20 (kW)

Nr. Invertoare 2 (buc)

Orientare panouri PV E

 

Punct de consum 2: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA MAICANESTI

Caracteristicile sistemului fotovoltaic simulat:

Putere propusa PV 12,96 (kW)

Putere panou fotovoltaic 540 (W)

Număr panouri fotovoltaice 24 (buc)

Putere nominala invertor 15 (kW)

Nr. Invertoare 1 (buc)

 

Punct de consum 3: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA MAICANESTI

Caracteristicile sistemului fotovoltaic simulat:

Putere propusa PV 4,86 (kW)

Putere panou fotovoltaic 540 (W)

Număr panouri fotovoltaice 9 (buc)

Putere nominala invertor 5 (kW)

Nr. Invertoare 1 (buc)

 

Punct de consum 4: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA MIHALCENI

Caracteristicile sistemului fotovoltaic simulat:

Putere propusa PV 62,64 (kW)

Putere panou fotovoltaic 540

(W) Număr panouri fotovoltaice 116 (buc)

Putere nominala invertor 25 (kW)

Nr. Invertoare 3 (buc)

 

Punct de consum 5: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ELENA DOAMNA FOCSANI

Caracteristicile sistemului fotovoltaic simulat:

Putere propusa PV 235,44 (kW)

Putere panou fotovoltaic 540 (W)

Număr panouri fotovoltaice 436 (buc)

Putere nominala invertor 20 (kW)

Nr. Invertoare 12 (buc)

 

Punct de consum 6: BAZIN DE INOT DIDACTIC FOCSANI

Caracteristicile sistemului fotovoltaic simulat:

Putere propusa PV 251,1 (kW)

Putere panou fotovoltaic 540 (W)

Numar panouri fotovoltaice 465 (buc)

Putere nominala invertor 30 (kW)

Nr. Invertoare 9 (buc)

 

Detalii rezultat

  1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

– Reducere totala: 201,59 tone echivalent CO2 / an

Din care:

– Punct de consum 1: 11,61 tone echivalent CO2 / an

– Punct de consum 2: 5,19 tone echivalent CO2 / an

– Punct de consum 3: 1,54 tone echivalent CO2 / an

– Punct de consum 4: 20,62 tone echivalent CO2 / an

– Punct de consum 5: 75,90 tone echivalent CO2 / an

– Punct de consum 6: 86,73 tone echivalent CO2 / an

 

  1. Capacitate de producere a energiei din surse regenerabile

– Energie din surse regenerabile totala: 603,72 kW / 0,60372 MW

Din care:

– Punct de consum 1: 36,72 kW / 0,03672 MW

– Punct de consum 2: 12,96 kW / 0,01296 MW

– Punct de consum 3: 4,86 kW / 0,00486 MW

– Punct de consum 4: 62,64 kW / 0,06264 MW

– Punct de consum 5: 235,44 kW / 0,23544 MW

– Punct de consum 6: 251,10 kW / 0,25110 MW

 

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, respectiv între data de 10 octombrie 2022 și data de 31 decembrie 2023.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin    

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

  

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România

Tel: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Catană Viorel – Manager de proiect

 

 

 

 

[gtranslate]