HOTĂRÂREA nr. 91 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare infrastructura rutiera de drum județean 205 E dintre localitățile limita județ Galati-Ciuslea-Rachitosu-E85 (DN2), județul Vrancea’’

[gtranslate]