Hotararea nr. 78 din 30 aprilie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic-dacă este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pentru: Lotul 1: Refacere DJ 204L avariat in satul Catauti pe o lungime de 1,7 km si in satul Podurile pe o lungime de 2,5 km, județul Vrancea”

[gtranslate]