HOTĂRÂREA nr. 59 din 19 aprilie 2016 privind acceptarea donatiei având ca obiect terenul în suprafață de 287 mp situat in sat Cocosari, comuna Gura Calitei, judetul Vrancea si aprobarea includerii terenului in domeniul public al judetului Vrancea

[gtranslate]