HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice, respectiv Studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investitie construirea a 2 locuinte protejate si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de intervenţie (D.AL.I.) pentru obiectivul de investie reabilitare, modernizare/extindere cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi in comuna Dumbraveni din cadrul proiectului „INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN COMUNA DUMBRAVENI, JUDEȚUL VRANCEA”, cod proiect 122349 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

[gtranslate]