HOTĂRÂREA nr. 37 din 3 aprilie 2018 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Judeţean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare și selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activităţi nonprofit, de interes judeţean

[gtranslate]