HOTARAREA NR. 27 din 14 februarie 2017 privind aprobarea garantării creditului de 24795 mii lei cu venituri proprii si ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor curente deschise la C.E.C. Bank S.A.

[gtranslate]